تاپ صدا

دانلود آهنگ جدید ، آلبوم های ایرانی ، فیلم و سریال ایرانی با لینک مستقیم در تاپ صدا ، فول آلبوم ، موزیک جدید

خانه دانلود آهنگ دانلود آلبوم دانلود موزیک ویدیو دانلود فیلم دانلود سریال تماس با ما
مشاهده سریع

آهنگ های برتر ماه ›

آهنگ های برتر ماه بازگشت ‹

در یک نگاه

آخرین آهنگ های روز های اخیر ›

آخرین آهنگ های روز های اخیر بازگشت ‹

تمامی محتوای این سایت مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران است

دانلود آهنگ حامد فرد مرد

- تعداد آراء 1 نفر

پخش آنلاین

متن آهنگ مرد از حامد فرد

بشنوو

-

ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺳﺮ ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺭﻩ

-
ﺑﺸﻨﻮو

-
ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻓﺮﺩ ﺣﺮﻑ ﺩﺍﺭﻩ

-
ﺑﺸﻨﻮو

-
ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺍﺩﻋﺎﺋﻪ

-
ﺑﺸﻨﻮو

-
ﺍﺯ ﻭﺍﮊﻩ ﯼ م رﺩ ﺁﺭﻩ

-
ﻣﺮﺩ ﯾﻪ ﺟﻮﻫﺮﯼ ﺗﻮ ﻗﻠﻢ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ

-
ﻣﺮﺩ ﯾﻪ ﺳﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺷﻪ

-
ﺑﺎ ﯾﻪ ﺩﺭﺩ , ﺩﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﻢ ﻣﺎ ﺟﻮﺷﻪ

-
ﺁﺭﻩ

-
ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩﯼ ﮐﻪ ﺳﻨﺪ ﻣﺎ ﺗﻮﺷﻪ

-
ﺁﻩ

-
ﺍﮔﻪ ﻣﺚ ﻣﺎﻫﺎ ﺣﺲ ﺩﺭﺩ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ

-
ﺍﮔﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﻮﻧﻪ ﺧﻮﺭﺩﯾﻦ ﻣﺚ ﻣﺮﺩ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﺩﺍﺷﯽ

-
ﺍﮔﻪ ﺗﻮﯼ ﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﺎ ﺟﺰﺭ ﻭ ﻣﺪ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ

-
ﺍﮔﻪ ﺩﻭ ﺭﻭﺯ ﺩﻧﯿﺎﺭﻭ ﺩﯾﺪﯼ ﻭ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺳﺮﺩ ﭼﺸﯿﺪﯼ

-
ﺣﺎﺟﯽ

-
ﻣﺮﺩ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﻫﻤﻮﻥ ﮐﻔﺎﺵ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﮐﻢ ﺟﻮﻥ

-
ﮐﻪ ﺗﻮ ﺷﻬﺮ ﻏﺮﯾﺐ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﺧﻮﺍﺟﻪ پرﯾﺪﻩ ﻫﺮﺟﻮﺭ

-
ﻋﻤﺮﯼ ﻧﺦ ﺳﻮﺯﻥ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮ ﺩﺭﯾﺪﻩ ﺑﺪﺟﻮﺭ

-
ﮐﻔﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ پاﻫﺎﺵ , ﮐﻔﺸﺎﺵ ﻭ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺻﺪﺟﻮﺭ

-
ﻣﺮﺩ ﻋﺮﻕ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ ﮐﻼ ﺩﻝ پاﮎ

-
ﻣﺚ ﺍﻭﻥ پیر ﻣﺮﺩ ﮐﻠﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﺎﮎ

-
ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻧﺎﻟﻮﺗﯽ ﺩﻭﺭﻧﮓ ﺑﺎﻃﻞ

-
ﮐﻪ ﻣﺮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯽ ﮐﻼ ﺑﻪ ﺫﺍﺗﻪ

-
پس

-
ﻫﺴﺘﻦ ﺯﻧﻬﺎشم ﺭﺳﻤﺎ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﻦ

-
ﺯﻧﻪ ﺩﺭﮔﯿﺮ ﯾﻪ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﻮﻥ ﻭ ﻧﻮﻥ ﺍﺻﻼ ﻓﺮﺩﺍﺷﻢ

-
ﻫﺴﺘﻦ ﻣﺮﺩﺍﺷﻢ ﺭﺳﻤﺎ ﮐﻼشن

-
ﺳﺮ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﺧﻮﻥ ﺳﺮ ﯾﻪ ﺑﺴﺘﻪ پوﻝ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺳﺮ ﺑﺎﺷﻦ

-
ﻣﻦ ﯾﻪ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﻢ ﯾﻪ ﺣﺲ ﺑﺪ ﺩﺍﺭﻡ

-
ﺑﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﺪ ﮐﺎﺭﻥ

-
ﮊﺳﺖ ﻣﺮﺩ ﺩﺍﺭﻥ

-
ﺗﻮ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎﻡ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ ﺁﺩﻡ

-
ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﯾﺎﺩﻡ

-
ﻣﻦ ﯾﻪ ﺑﺪ ﺣﺎﻟﻢ ﯾﻪ ﺣﺲ ﺑﺪ ﺩﺍﺭﻡ

-
ﺑﻪ ﺍﻭﻧﺎ ﮐﻪ ﺑﺪ ﮐﺎﺭﻥ

-
ﮊﺳﺖ ﻣﺮﺩ ﺩﺍﺭﻥ

-
ﺗﻮ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮﻫﺎﻡ ﻣﺜﻞ من ﺁﺩﻡ

-
ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺼﻪ ﺩﺭ ﯾﺎﺩﻡ

-
ﻣﺮﺩﯼ ﺑﻪ ﺳﯿﺒﯿﻞ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ ﻧﯽ ﮐﻪ

-
ﻣﻦ ﺩﯾﺪﻡ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻟﯽ ﻧﺪﺍﺭﻩ

-
ﺑﺎ ﺩﺭﺩ ﻭ ﻏﻢ ﻭﺳﻂ ﺟﺎﺩﻩ ﺩﺳﺖ ﻓﺮﻭﺵ

-
ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺣﺎﺩﻩ

-
ﺧﯿﻠﯿﺎ ﮔﺮﮒ ﺻﻔﺘﻦ ﻭ پوﺳﺖ ﻣﺮﺩ ﺩﺍﺭﻥ

-
ﭼﯽ ﻣﯿﮕﯽ؟

-
ﮔﺮﮒ ﺻﻔﺘﺎ ﻋﺸﻖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺩﺍﺭﻥ

-
ﭼﯽ ﻣﯿﮕﯽ؟

-
ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺟﺎ ﺩﺷﻤﻦ ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺑﺎﺷﻦ

-
ﺍﻭﻫﻮ

-
ﺍﻭﻧﺎ ﮐﻪ پشت ﺳﺮ ﻣﯿﺰﻥ پوﺯ ﺧﻨﺪ ﺩﺍﺷﻢ

-

ﻫﻤﻮﻥ ﮔﺮﮒ ﺻﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺯﺩﺵ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﻪ ﺗﻮ

-
ﺭﻭ ﺑﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﻭﺍﺳﺘﺎﺩ ﻭﻟﯽ ﺯﺩﺵ ﭼﺎﻗﻮ ﺑﻪ ﺗﻮ

-
ﺳﺮ ﺣﺮﻑ ﺑﺎﺷﻪ ﺗﻪ ﻣﺮﺩﺍﺷﻪ

-
ﻭﻟﯽ ﺩﺭﻭﺍﻗﻊ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻭﻧﻢ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻮﺱ

-
ﺗﻮو

-
ﻭ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﻣﺮﺩﯼ ﻭ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﺯﯾﺮﺯﻣﯿﻨﯽ ﮐﺎﺭﺷﻪ

-


-
ﯾﺎ پﻬﻠﻮﻭﻥ ﻣﺮﺩﯼ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﮐﺮﯾﻤﯽ ﻧﺎﻣﺸﻪ

-
ﺧﻮﺏ

-
ﯾﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ تعطﯿﻞ پر ﺍﻣﮑﺎﻧﺎته

-
ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺳﯿﺐ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎﺭشه

-
ﺧﻮﺏ

-
ﻧﺎﻣﺮﺩ ﻫﻤﻮﻧیه ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺑﯿﻤﺎﺭ ﯾﻌﻨﯽ ﺩﻭﺋﯿﺪ ﻭ

-
ﺑﯽ ﻣﻌﻄﻠﯽ ﺷﺪ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ

-
ﻣﺮﺩﯾﻢ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺯﺩ ﺳﺮﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻤﺎﻧﺶ

-
ﺍﻭﻥ ﻣﺮﺩ ﺑﺎ ﺩﺭﺩ ﻭ ﺟﻨﮓ ﻭ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺷﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﺍﯾﺮﺍﻧﺶ

-
ﺩ ﺑﺤﺚ ﻣﺮﺩ ﺩﺍﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭﯾﺮﺍﻧﻪ

-
ﺣﺮﻓﺎﻡ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ

-
ﻣﯿﮕﯽ ﻣﺮﺩﺍ ﻣﺮﺩﻥ ﻭ ﺍﻭﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻧﺪﻥ ﻫﺴﺘﻦ

-
ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ

-
ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ ﻫﻤﻪ ﺭﺍﺯﺩﺍﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﻫﯿﻢ

-
ﻓﺮﺩﺍﺵ ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺳﺘﺎﺭ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ

-
ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺵ ...

-
ﭼﻮﻥ ﮐﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﺗﻮﺭﻭ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﺎﻡ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻪ

-
ﮐﻪ پاﺳﺪﺍﺭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ

۲۲ نظر دیدگاه ها

 1. سام گفت:

  بابا جادوگر از کی یاد گرفتی اینجوری عکس گرفتی
  2  3

 2. narvin گفت:

  اصلا خوب نبود..هرکی بلند شده این سبکی میخونه..اخه باید بلد هم باشین
  0  12

 3. یزدان گفت:

  سلام حامدجون مرسی عجب اهنگی خوندی ممنون
  9  0

 4. siamak(tatality) گفت:

  همه اهنگاش باحالن صداشم خوبه ایول
  12  0

 5. ABI گفت:

  …واقآ حالم به هم خورد.
  اصلا ازین اهنگا خوشم نمیاد.
  1  15

 6. احمدرضا گفت:

  از حامد فرد همچین انتظاری نداشتم اهنگای قبلیش خیلی خیلی قشنگ بود.
  1  6

 7. علی گفت:

  سلام
  عالیه
  سبک توپ
  صدا توپ
  مخافاشم حق دارن دیگه.
  به موزیک آشنایی ندارن آخه
  9  0

 8. یکی... گفت:

  خیلی عالی همه ی آهنگاتو گوش دادم و یکی از دیگری بهتر…عالیه همینطوری پیش برو دمت گرم….هرکی میگی چرت و ضتیعس خودش ضایعس و درک نمیکنه آهنگ چیه….با تشکر مدیریت محترم سایت.
  6  0

 9. مشکی پوش شهر سپید دلان... گفت:

  فوق العاده بود…
  حامد فرد یعنی تحمل یه درد…
  6  0

 10. دختر شیطانی گفت:

  دوستانی که میگید آهنگ ایشون چرت و مسخره س , شماها چ آهنگی رو می پسندید؟؟؟
  “فرد” آهنگایی میخونه که داره حقیقت دنیا و عالم رو میگه (تنها ایران نه, تمام کشورها)
  5  0

 11. سام گفت:

  حالا واقعا اسمت شیطانه ای شیطون بلا موش بخوره تو رو
  1  0

 12. solmaz گفت:

  من یکی این اولین اهنگی بود ک از حامد فرد گوش میدادم
  ای بدک نبود خوب بود حرفاشو دوس داشتم ولی از صدای خودش اصلا خوشم نیومد
  بالاخره ممنونیم ازش.معلومه رو اهنگش زحمت کشیده بود
  با سپاس فراوان از مدیریت سایت
  2  0

 13. یه مرد گفت:

  باعرض سلام و تشکر. اول روی سخنم به اونایی که از حامد انتقاد کردن بردار من آخه کسی مجبورت کرده بیای تو سایتی که آهنگ حامد توشه و وقدرت فهمت به حجم آهنگای چنین مرد بزرگی نمی رسه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ها؟؟؟؟؟متاسفانه هرکسی قدرت این رو نداره که بفهمه حامد چی میگه
  حامد جان موفق باشی منتظر آهنگ های جدیدت هستیم.الحق که همه چی تمومی
  5  0

 14. یه مرد گفت:

  از صدات مردونگی میباره.لایــــــــــــــــــــــــــــــــــکـــــــــــــــــــــــ میلیارد تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  2  0

 15. evil گفت:

  دمت گرم دادا فوق العاده بود
  2  0

 16. فاطمه گفت:

  عالییییییییییییییییییییییییییییی بود
  3  0

 17. ariyan گفت:

  حامد داداش کارت درسته
  عالیه اهنگات …
  این اهنگه یکم نسبت به قبلیا ریتمش ضعیف تر بود اما تکس توپی داشت
  در کل نمرت بیسته …..
  1  0

 18. مهرداد گفت:

  این اهنگش واقعا چرت و مزخرف بود کم مونده بود بزنم کامپیوترم رو داغون از بس که اهنگ چرت بود
  0  0

 19. سعید گفت:

  بشنو خودکاره سردرد داره!
  عالی بود…
  خیلی خیلی خیلی توپ بود!
  مخصوصا اون تیکه ایش که میگه “مرد یه جوهری تو قلم خاموشه آره”
  حامد!
  تکی!
  0  0

 20. جعفر گفت:

  حرف نداشت ، مرسی
  0  0

 21. ناشناس گفت:

  مرد بودن صرفا یه جنسیته نه صفت. انسان باشیم
  0  0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *